Close

דתודה רבה לכם! השירות היה נפלא ומשלוח הפרחים הגיע מהר ובאיכות. נמשיך לקנות מכם בהמשך!
חווה כהן, תל אביב

לב אהבה ענק

עד כמה גדולה האהבה שלכם? גדולה מאוד? הכי גדולה? ענקית? אתם מוזמנים להביע אותה באמצעות לב אהבה ענק, העשוי מפרחים צבעוניים וכולל תוספות מפנקות. את הצבעים, את הגודל ואת סוגי הפרחים, תוכלו לקבוע בעצמכם.

₪ 449.00
: